ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 52 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 52 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1

a. Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3cm

b. Cho điểm A. Vẽ đoạn thẳng AB = 2,5cm

c. Vẽ đoạn thẳng CD = 3,5cm

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Đặt cạnh thước thẳng trùng với tia Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với điểm O, tại vạch số 3 của thước lấy điểm M. khi đó ta được OM = 3cm

b) Vẽ tia Ay. Đặt cạnh thước thẳng trùng với tia Ay sao cho vạch số 0 của thước trùng với điểm A, tại vạch số 2,5 của thước lấy điểm B. khi đó ta được AB = 2,5cm

c) Vẽ tia Cz. Đặt cạnh thước thẳng trùng với tia Cz sao cho vạch số 0 của thước trùng với điểm C, tại vạch số 3,5 của thước lấy điểm D. khi đó ta được CD = 3,5cm

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Vinh

  Trên tia Ax lấy hai điểm M và N sao cho AM=8cm,AN=4cm.

  a)Tính MN.

  b)Điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng AM không?Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thủy

  Cho đoạn thẳng AE= 9 cm.Trên đoạn thẳng AE lấy hai điểm B và C sao cho AB=3cm,AC=6cm.

  a)So sánh EB và EC.

  b)Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không ?Vì sao?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1