ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 5 tr 105 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Vẽ đường thẳng p rồi lấy điểm A nằm trên đường thẳng đó.

Vẽ đường thẳng q rồi lấy điểm B nằm ngoài đường thẳng đó.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Thánh Tông
  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

  Dựa vào hình bs.1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Dương Minh Tuấn
  Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

  Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a

  b) Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N

  c) Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm U, V

  d) Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z, còn đường thẳng d không chứa điểm Z

  e) Điểm U nằm trên cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p; điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thẳng m; hai đường thẳng p, m cùng đi qua điểm R còn đường thẳng n không chứa điểm R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan
  Bài 4 (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

  Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien
  Bài 3 (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

  a) Vẽ đường thẳng a

  b) Vẽ \(A\in a,B\in a,C\notin a,D\notin a\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1