YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 3 tr 104 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Xem hình SGK để trả lời các câu hỏi sau:

Bài tập 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1

a. Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm  B thuộc những đường thẳng nào? Viết trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.
b. Những đường thẳng nào đi qua B, những đường thẳng nào đi qua C, ghi kết quả bưangf kí hiệu.

c. Điểm D nằm trên  đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Điểm A thuộc 2 đường thẳng  n và q : A ∈ n, A ∈ q.

Điểm B thuộc ba đường thẳng m,n và p : B ∈ m, B ∈ n,  B ∈ p.

Câu b:

Ba đường thẳng m,n, p đi qua   điểm B: B ∈ m, B ∈ n , B ∈ p.

Câu c:

Điểm D nằm trên  đường thẳng q và không nằm trên  ba đường thẳng m,n,p: B ∈ q, B ∉ m, B ∉ n, B ∉ p.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON