ADMICRO
UREKA

Bài tập 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 6 tr 105 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

a. Vẽ hình và kí hiệu.

b. Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí  hiệu.

c. Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế  và viết kí hiệu.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

A ∈ m; B ∉ m.

Câu b:

Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D: C ∈ m, D ∈ m.

Câu c:

Có những điểm khác M mà không thuộc  đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm M và N: M ∉ m, N ∉ n.  

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON