Bài tập 4 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 4 tr 105 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a. Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b. Điểm B nằm ngoài đường thẳng b.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 Em có thể vẽ như hình bên:

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 105 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Thanh
  Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

  Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ?

  a) Mỗi điểm có thể thuộc một đường thẳng

  b) Một điểm có thể đồng thời thuộc hai đường thẳng 

  c) Một điểm có thể đồng thời thuộc ba đường thẳng

  d) Một điểm có thể đồng thời thuộc nhiều đường thẳng

  e) Trên đường thẳng chỉ có một điểm

  f) Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm

  g) Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông
  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

  Dựa vào hình bs.1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn
  Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

  Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a

  b) Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N

  c) Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm U, V

  d) Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z, còn đường thẳng d không chứa điểm Z

  e) Điểm U nằm trên cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p; điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thẳng m; hai đường thẳng p, m cùng đi qua điểm R còn đường thẳng n không chứa điểm R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan
  Bài 4 (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

  Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien
  Bài 3 (Sách bài tập - tập 1 - trang 121)

  a) Vẽ đường thẳng a

  b) Vẽ \(A\in a,B\in a,C\notin a,D\notin a\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn