ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 Điểm. Đường thẳng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 1 về Điểm. Đường thẳng  online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. Một điểm có thể thuộc đồng thời nhiều đường thẳng.
  • B. Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a.
  • C. Trên đường thẳng chỉ có một điểm.
  • D. Một điểm có thể thuộc đồng thời hai đường thẳng.
  • A. N, M
  • B. M, S
  • C. N, S
  • D. N, M, S
  • A. Q
  • B. R
  • C. S
  • D. Cả 3 điểm S, R, Q
  • A. Điểm Q không thuộc các đường thẳng b, c, và a
  • B. Điểm N nằm trên các đường thẳng b và c
  • C. Điểm P không nằm trên các đường thẳng c và a
  • D. Điểm M nằm trên các đường thẳng a và b
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON