YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 1 tr 6 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:
12  A                           16  A

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Vì phần tử của A là số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 nên 8 và 14 không thuộc tập hợp A. Viết tập hợp A theo 2 cách:

 Cách 1:  A = {9; 10; 11; 12; 13}.

 Cách 2: Dùng tính chất đặc trưng cho các phần tử : A = {x \(\in\) 8 < x < 14}

Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 12 \(\in\) A; 16 \(\notin\) A.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON