YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.2 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 1.2 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1

Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều dương, điểm -3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm.

Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) Điểm -2 cách điểm 2 là ... đơn vị theo chiều ....

b) Điểm 1 cách điểm -3 là ... đơn vị theo chiều ....

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điểm -2 cách điểm 2 là 4 đơn vị theo chiều âm.

b) Điểm 1 cách điểm -3 là 4 đơn vị theo chiều dương.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON