ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 66 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 3 tr 66 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Ghi các số -1; -2; -3; 1; 2 vào trục số ở hình sau:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 66 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1