ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 8 tr 67 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ trục số và cho biết:

a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị

b) Những điểm nằm giữa điểm -3 và 4

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Điểm -1 và 5 nằm cách điểm 2 ba đơn vị

b) Điểm nằm giữa -3 và 4 là -2;-1;0;1;2;3

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1