YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 68 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 5 tr 68 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ một trục số và vẽ:

- Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị,

- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai điểm O' và O'' cách đều điểm O ba đơn vị.

Ba cặp điểm biểu diễn ba cặp số nguyên cách đều điểm O và A và A',

B và B', C và C'.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 68 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON