ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 68 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 5 tr 68 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ một trục số và vẽ:

- Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị,

- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hai điểm O' và O'' cách đều điểm O ba đơn vị.

Ba cặp điểm biểu diễn ba cặp số nguyên cách đều điểm O và A và A',

B và B', C và C'.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 68 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoi Ky

  Số đối của các số -5; -2; 12; 24 lần lượt là:

  A. 5; 2; -12; -24

  B. -5; -2; -12; 24

  C. 5; 2; 12; -4

  D. 5; -2; -12; 24

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
 •  
   
  Hoi Ky

  Trên trục số điểm 2 cách điểm 0 là 2 đơn vị theo chiều dương, điểm -2 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm

  Điền vào chỗ trống ở câu sau:

  Điểm -4 cách điểm 4 là...đơn vị theo chiều...

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Truc Ly

  3.người ta còn dùng số nguyên âm để chỉ thời gian trước Công Nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công Nguyên.

  Hãy viết số ( nguyên âm ) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công Nguyên.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • bach hao

  -2<(x)≤1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Vẽ trục số có biết điểm cách - 2 năm đv

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  4 điền dấu thích hợp (>,<,=) vào chỗ chấm (...)

  |-3|....|3|; |15|...|-15|; |100|...|20|; |15|...|-15|; |-4...|-10|

  c.hoạt động luyện tập

  1. cho A={1;-3;2;3;-7;5;-5} .tìm trong tập hợp A các số nguyên có giá trị tuyệt đối

  2.so sánh :

  a)-6 và -8 ; b) -9 và 0 ; c)15 và -16 ; d) -(-7) và -7

  3 viết các số sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : 5;-20;-3;4;-100;70;360

  4. tính

  a) |5|+|-5| ; b) |-25| - |-20| ; c) |10|.|-16| ;d) |-49|:|7|.

  5. mỗi phát biểu sau đúng hay sai

  a) Hai số nguyên dương có giá trị bằng nhau thì bằng nhau |

  b)Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó |

  c)Trong hai số nguyên âm , số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì nhỏ hơn |

  d. hđ vận dụng

  1 biểu diễn trên trục số

  a) tập hợp các số nguyên dương nằm giữa -5 và 4

  b)tập hợp các số nguyên âm nằm giữa -6 và 0 .

  2. cho tập hợp A ={-11;5;2;-2;3;-5;7;8;100}

  - viết tập hợp B={a\(\in\)A| | a|=2} bằng cách liệt kê các phần tử của nó

  - viêt tập hợp C={\(\in\) A| |a| =5} bằng cách liệt kê các phần tử của nó .

  3. a) cho x,y là hai số nguyên dương biết |X|+|Y| = 20. tính x+y

  b) cho x,y là hai số nguyên âm , biết |X|+|Y|= 20. tính x+y .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1