ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 6 tr 67 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trên hình bên, điểm A nằm cách điểm O bốn đơn vị về phía trên, còn điểm B nằm cách điểm O ba đơn vị về phía dưới. Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào?

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
 
 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Điểm C nằm cách điểm O là tám đơn vị ở phía dưới

Điểm D nằm cách điểm O là tám đơn vị ở phía trên.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1