YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.1 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 1.1 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1

Vẽ một trục số và cho biết:

a) Những điểm nào cách điểm -1 hai đơn vị.

b) Những điểm nào nằm giữa các điểm -6 và -2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điểm -3 và 1 ;

b) Các điểm: -5, -4, -3.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON