ADMICRO
UREKA

Bài tập 5 trang 64 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 64 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh số 7, 8, 9, 10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Kí hiệu A, B, c là các biến cố sau:

A: "Lấy được thẻ màu đỏ";

B: "Lấy được thẻ màu trằng";

C: "Lấy được thẻ ghi số chẵn".

Hãy biểu diễn các biến cố A, B, C bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Ta ký hiệu các thẻ đánh số 1,2,3,4,5 mang màu Đ12345. Thẻ số 6 mang màu xanh là X6. Các thẻ đánh số 7,8,9,10 mang màu trắng là: T7,T8,T9,T10. Lấy ngẫu nhiên một thẻ, không gian mẫu sẽ là:

 \(\Omega\) = {Đ1, Đ2, Đ3, Đ4, Đ5, X6, T7, T8, T9, T10}

Câu b:

Ta có:

A = {Đ1, Đ2, Đ3, Đ4, Đ5};

B = {T7, T8, T9, T10};

C = {Đ2, Đ4, X6, T8, T10}.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 64 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF