ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.45 trang 82 SBT Toán 11

Giải bài 2.45 tr 82 SBT Toán 11

Gieo lần lượt ba con súc sắc. Biến cố "tổng số chấm xuất hiện của 3 con súc sắc khi gieo là số chẵn" có số kết quả thuận lợi là:

A. 72                           B. 108

C. 144                         D. 156

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- TH1: ba con súc sắc khi gieo đều cho ra mặt chẵn

Một con súc sắc khi gieo cho ra mặt chẵn có 3 phần tử

Theo quy tắc nhân, TH1 cả ba con súc sắc khi gieo đều cho ra mặt chẵn có 3.3.3 = 27 phần tử.

- TH2:

+ Gieo hai lần đầu cho số lẻ, lần 3 số chẵn có 3.3.3 = 27 phần tử

+ Gieo lần đầu và lần ba cho số lẻ lần hai cho số chẵn 3.3.3 = 27 phần tử

+ Gieo lần đầu cho số chẵn hai lần sau cho số lẻ 3.3.3 = 27 phần tử

Theo quy tắc cộng trường hợp hai có 27+27+27 = 81 phần tử.

Do đó theo quy tắc cộng biến cố tổng số chấm xuất hiện của ba con súc sắc khi gieo là số chẵn có 27+81 = 108 phần tử

Đáp án: B.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.45 trang 82 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1