ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2.44 trang 82 SBT Toán 11

Giải bài 2.44 tr 82 SBT Toán 11

Gieo lần lượt ba con súc sắc. Không gian mẫu của phép thử này có số kết quả là:

A. 63                    B. 36

C. 3.6                 D. 62

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có mỗi lần gieo một con súc sắc thì cho ra 6 kết quả.

Gieo 3 lần súc sắc, theo quy tắc nhân, không gian mẫu của phép thử gieo lần lượt ba con súc sắc có số phần tử là 6.6.6 = 63

Đáp án: A.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.44 trang 82 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1