ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2.42 trang 82 SBT Toán 11

Giải bài 2.42 tr 82 SBT Toán 11

Một con súc sắc được gieo ba lần. Quan sát số chấm xuất hiện.

a) Xây dựng không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A. "Tổng số chấm trong ba lần gieo là 6";

B. "Số chấm trong lần gieo thứ nhất bằng tổng các số chấm của lần gieo thứ hai và thứ ba".

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \({\rm{\Omega }} = \left\{ {\left( {i,j,k} \right)|1 \le i,j,k \le 6} \right\}\), gồm các chỉnh hợp chập 3 của 6 (số chấm).

b) Ta có:

\(A = \left\{ \begin{array}{l}
\left( {1,1,4} \right),\left( {1,4,1} \right),\left( {4,1,1} \right),\left( {1,2,3} \right),\left( {2,1,3} \right),\left( {1,3,2} \right),\\
\left( {2,3,1} \right),\left( {3,1,2} \right),\left( {3,2,1} \right),\left( {2,2,2} \right)
\end{array} \right\}\)

\(B = \left\{ \begin{array}{l}
\left( {2,1,1} \right),\left( {3,1,2} \right),\left( {3,2,1} \right),\left( {4,1,3} \right),\left( {4,3,1} \right),\left( {4,2,2} \right),\\
\left( {5,1,4} \right),\left( {5,4,1} \right),\left( {5,2,3} \right),\left( {5,3,2} \right),\left( {6,1,5} \right),\left( {6,5,1} \right),\\
\left( {6,2,4} \right),\left( {6,4,2} \right),\left( {6,3,3} \right)
\end{array} \right\}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.42 trang 82 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1