ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.46 trang 82 SBT Toán 11

Giải bài 2.46 tr 82 SBT Toán 11

Một hộp bi 30 viên trong đó có 10 viên bi đỏ và 20 bi xanh. Lấy từ hộp ra 2 viên bi. Biến cố F là trong 2 bi lấy ra có ít nhất 1 viên bi xanh. Số kết quả của không gian mẫu và số kết quả thuận lợi cho biến cố F tương ứng là:

A. 435;150                 B. 435;200

C. 435;390                 D. 415;390

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số phần tử của không gian mẫu là số cách chọn ra 2 viên bi trong 30 viên bi là \(n({\rm{\Omega }}) = C_{30}^2 = 435\) phần tử.

Gọi \(\bar F\) là biến cố đối của F, \(\bar F\) là lấy ra toàn bi đỏ nên số phần tử của \(\bar F\) là \(n(\bar F) = C_{10}^2 = 45\)

Dó đó số phần tử của biến cố F là \(n(F) = n({\rm{\Omega }}) - n(\bar F)= 435−45 = 390\) phần tử.

Đáp án: C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.46 trang 82 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1