ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2.41 trang 82 SBT Toán 11

Giải bài 2.41 tr 82 SBT Toán 11

Gieo một đồng tiền, sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền và số chấm xuất hiện trên con súc sắc.

a) Xây dựng không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A. "Đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con súc sắc xuất hiện mặt chẵn chấm";

B. "Đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con súc sắc xuất hiện mặt lẻ chấm"

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Không gian mẫu có dạng:

Ω = {S1, S2, S3, S4, S5, S6, N1, N2, N3, N4, N5, N6}.

b) Các biến cố được xác định như sau:

A = {S2,S4,S6} ;

B = {N1,N3,N5}.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.41 trang 82 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1