ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2.40 trang 81 SBT Toán 11

Giải bài 2.40 tr 81 SBT Toán 11

Gieo một đồng tiền ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N).

a) Xây dựng không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố:

A. "Lần gieo đầu xuất hiện mặt sấp";

B. "Ba lần xuất hiện các mặt như nhau";

C. "Đúng hai lần xuất hiện mặt sấp".

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Không gian mẫu có dạng

Ω = {SSS, SSN, SNS, NSS, SNNNSNNNSNNN}.

Các biến cố được xác định như sau:

A = {SSS,SNS,SSN,SNN} ;

B = {SSS,NNN} ;

C = {SSN,SNS,NSS}.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.40 trang 81 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1