AMBIENT
UREKA

Bài tập 2 trang 63 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 63 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Gieo một con súc sắc hai lần.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Phát biểu các biến cố sau dưới dạng mệnh đề:

A = {(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)};

B = {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)};

C = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

\(\Omega =\left \{ (i, j) \setminus i, j =1,2,3,4,5,6 \right \}\), ở đó (i, j) là kết quả "lần đầu xuất hiện mặt i chấm, lần sau xuất hiện mặt j chấm"

Câu b:

* Biến cố A = "Mặt 6 chấm xuất hiện khi gieo lần đầu";

* Biến cố B = "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là 8";

* Biến cố C = "Số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là như nhau".

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 63 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF