Bài tập 2 trang 63 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 63 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Gieo một con súc sắc hai lần.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Phát biểu các biến cố sau dưới dạng mệnh đề:

A = {(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)};

B = {(2, 6), (6, 2), (3, 5), (5, 3), (4, 4)};

C = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

\(\Omega =\left \{ (i, j) \setminus i, j =1,2,3,4,5,6 \right \}\), ở đó (i, j) là kết quả "lần đầu xuất hiện mặt i chấm, lần sau xuất hiện mặt j chấm"

Câu b:

* Biến cố A = "Mặt 6 chấm xuất hiện khi gieo lần đầu";

* Biến cố B = "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là 8";

* Biến cố C = "Số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là như nhau".

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 63 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 2 trang 63 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Một hộp có 10 viên bi màu trắng, 20 viên bi màu xanh và 30 viên bi màu đỏ, mỗi viên bi chỉ có một màu. Có bao nhiêu cách để chọn ngẫu nhiên 8 tong số các viên bi thuộc hộp đó để được 8 viên bi cùng màu?

  • A. \(C_{10}^8.C_{20}^8.C_{30}^8\)
  • B. \(C_{10}^8 + C_{20}^8 + C_{30}^8\)
  • C. \(C_{30}^8\)
  • D. \(C_{60}^8\)

Được đề xuất cho bạn