ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Dấu của tam thức bậc hai - Đại số 10

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Toán 10 Bài 5 Dấu của tam thức bậc hai, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (173 câu):

 • My Le Cách đây 3 năm
  Bài 48 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(\left(2m-1\right)^2-4\left(m+1\right)\left(m-2\right)\ge0\)

  b) \(m^2-\left(2m-1\right)\left(m+1\right)< 0\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  thu hằng Cách đây 3 năm
  Bài 47 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau :

  a) \(2m^2-m-5>0\)

  b) \(-m^2+m+9>0\)

   

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 3 năm
  Bài 46 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình sau :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}x^2\ge4x\\\left(2x-1\right)^2< 9\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}2x-3< \left(x+1\right)\left(x-2\right)\\x^2-x\le6\end{matrix}\right.\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 3 năm
  Bài 45 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình sau :

  a) \(\left\{{}\begin{matrix}x^2\ge0,25\\x^2-x\le0\end{matrix}\right.\)

  b) \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x-1\right)\left(2x+3\right)>0\\\left(x-4\right)\left(x+\dfrac{1}{4}\right)\le0\end{matrix}\right.\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 3 năm
  Bài 44 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình sau :

  a) \(\dfrac{x+1}{x-1}+2>\dfrac{x-1}{x}\)

  b) \(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{x+3}< \dfrac{3}{x+2}\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 3 năm
  Bài 43 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình sau :

  a) \(\dfrac{x^2+1}{x^2+3x-10}< 0\)

  b) \(\dfrac{10-x}{5+x^2}>\dfrac{1}{2}\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 3 năm
  Bài 42 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình sau :

  a) \(6x^2-x-2\ge0\)

  b) \(\dfrac{1}{3}x^2+3x+6< 0\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 3 năm
  Bài 41 (SBT trang 122)

  Giải các bất phương trình sau :

  a) \(x^2-2x+3>0\)

  b) \(x^2+9>6x\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 3 năm
  Bài 40 (SBT trang 122)

  Xét dấu các tam thức bậc hai sau :

  a) \(2x^2+5x+2\)

  b) \(4x^2-3x-1\)

  c) \(-3x^2+5x+1\)

  d) \(3x^2+x+5\)

   

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 3 năm

  Cho f(x)= x^2- 2(m+2)x + 2m^2 +10m +12=0. Tim m de bat phuong trinh f(x) Lon hon hoac bang 0 co tap nghiem R

  06/11/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 3 năm

  Tìm m để f(x) = x2 - 2(m-1)x + m -2 \(\le\) 0 \(\forall\)x \(\in\) \([\)0;1\(]\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 3 năm

  Tìm các gái trị của m để bpt sau có nghiệm

  \(\left\{\begin{matrix}x+4m^2\le2mx+1\\3x+2>2x-1\end{matrix}\right.\)

  Mn giúp mjk đi mà

  12/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Nguyên Cách đây 3 năm

  Tìm m để bpt sau có nghiệm :

  2x2 - (m-9)x + m2 + 3m+4>= 0

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 3 năm
  Bài 63 (SBT trang 124)

  Cho a, b, c là 3 số thực thỏa mãn điều kiện \(a^3>36\) và \(abc=1\)

  Xét tam thức bậc hai : \(f\left(x\right)=x^2-ax-3bc+\dfrac{a^2}{3}\)

  a) Chứng minh rằng \(f\left(x\right)>0;\forall x\)

  b) Từ câu a) suy ra \(\dfrac{a^2}{3}+b^2+c^2>ab+bc+ca\)

  06/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 3 năm

  Xét dấu các biểu thức tích, thương các tam thức bậc hai

  a. \(f\left(x\right)=x^2\left(2-x-x^2\right)\left(x+2\right)\)

  b. \(f\left(x\right)=\frac{x^4-3x^3+2x^2}{x^2-x-30}\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 3 năm

  Giải bất phương trình :

  \(\left(x^2-2x\right)^2-2\left(x-1\right)^2-1\ge0\) (1)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 3 năm

  Giải bất phương trình :

    \(\left(2+\sqrt{3}\right)^{x-1}\ge\left(2-\sqrt{3}\right)^{\frac{x-1}{x+1}}\)

  12/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 3 năm

  Xét dấu các tam thức bậc hai

  a) 5x– 3x + 1;                                                                b) - 2x2 + 3x + 5;

  c) x2 + 12x + 36;                                                             d) (2x - 3)(x + 5).

  06/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 3 năm

  Lập bảng xét dấu :

  \(f\left(x\right)=\frac{x^2-3x+2}{-x^2+x+12^{ }}\)

  07/11/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 3 năm

  Lập bảng xét dấu :

  \(f\left(x\right)=-5x^2+2x+3\)

  07/11/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 3 năm

  Lập bảng xét dấu

  \(f\left(x\right)=x^2+6x+5\)

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 3 năm

  Lập bảng xét dấu

  \(f\left(x\right)=x^2-x+1\)

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 3 năm

  xét dấu các biểu thức sau

  a) \(\frac{x^2}{3x-8}\ge1\)

  b) \(\frac{x^2-3x+24}{x^2-3x+3}<4\)

  c) \(x^3-6x^2+11x-6\ge0\)

  d) \(2x^3-5x^2-2x+2<0\)

  e) \(1<\frac{3x^2-7x+8}{x^2+1}\le2\)

  f) \(\frac{5x-7}{x-5}<4-\frac{x}{5-x}+\frac{3x}{x^2-25}\le4\)

  Giải dùm mình cảm ơn nhiều lắm

  06/11/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)