Viết tập hợp B={2; 6; 12; 20; 30} bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng

bởi My Le 24/09/2018

a) Cho A = {x N| x < 20 và x chia hết cho 3}
Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp A.

b) Cho tập hợp B = {2, 6, 12, 20, 30}.

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Câu trả lời (1)

  • a) A = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}.

    b) B = {x  N / x = n(n+1), n  N, 1 ≤ n ≤ 5}.

    bởi Nguyễn Quốc Tr 24/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan