YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 26 SGK Tin học 9

Giải bài 2 tr 26 sách GK Tin học lớp 9

Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web
  • Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 26 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON