YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 26 SGK Tin học 9

Giải bài 1 tr 26 sách GK Tin học lớp 9

Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác
  • Phân biệt siêu văn bản và trang web:
Siêu văn bản Trang web
Siêu văn bản (hypertext) là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,... và các siêu liên kết (hyperlink - được gọi tắt là liên kết) tới các siêu văn bản khác Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web

-- Mod Tin Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 26 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON