ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết chương trình nhập số 1 số nguyên a và kiểm tra xem số đó là chẵn hay lẻ?

Viết chương trình nhập 1 số nguyên a và kiểm tra xem số đó là chẵn hay lẻ

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (6)

 
 
 
 • program chanle;

  uses crt;

  var a:integer;

  begin

  write('nhap so a:'), readln(a);

  if(a mod 2=0) then writeln(a,'la so chan') else writeln(a,'la so le');

  readln;

  end.

    bởi lê lư huyền trân 27/02/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Được viết bằng C

  #include

  int main(){

  int a;

  printf("Ban hay nhap gia tri cho a : \n");

  scanf("%d",&a);

  if ( a % 2 == 0){

  printf("%d la so chan \n",a);

  } else {

  printf("%d la so le \n", a);

  }

  return 0;

  }

    bởi Đức Nhật Huỳnh 20/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • program Chan_Le;

       ues crt;

       var a:integer;

  begin

       write('nhap so a '); readln(a);

       if a mod 2=0 then writeln('a la so chan')

       else writeln('a la so le');

       readln;

  end.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đúng 100%

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mk cũng ko rõ nữa

    bởi Trần Thị Thương Thương 10/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • uses crt;

  var a:inetger;

  begin

  clrscr;

  write('Nhap so nguyen a:');

  readln(a);

  if a mod 2=0 then 

  write(a ,'la so chan')

  else write(a ,'la so le');

  readln

  end.

    bởi Nguyễn Phát 25/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1