AMBIENT

Viết chương trình kiểm tra số n nhập từ bàn phím có chia hết cho hai số 2 và 3 không nếu có thì in ra dòng chữ chia hết và không chia hết?

bởi Nguyễn Thị Trang 31/10/2018

AI GIÚP MIK BÀI NÀY VS

1) viết chương trình tính tổng 100 số tự nhiên đầu tiên

2. viết chương trình kiểm tra số n nhập từ bàn phím có chia hết cho hai số 2 và 3 không. nếu có thì in ra dòng chữ chia hết và không chia hết

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • bài 1:

  var i,n : integer;

  writeln('nhap n');

  readln(n);

  for i:=1 to 100 do

  s:=s+i;

  writeln('tong la",s);

  readln;

  end.

  bài 2:

  var n:real;

  begin

  writeln('nhap n');

  if n (mod 2=0) and (n mod 3=0) then

  writeln('chia het roi')

  else writeln(khong chia het');

  readln;

  end.

  bởi Trần Nguyễn Phương Vy 31/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>