Phan Quỳnh Trang's Profile

Phan Quỳnh Trang

Phan Quỳnh Trang

09/08/2004

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 4
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (11)

 • Phan Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Các bạn giúp mình trả lời câu hỏi này nhé. Cách đây 3 tuần

  Viết chương trình nhập mảng số nguyên gồm 20 phần tử in ra mảng vừa nhập và tính tông các phần tử trong mảng.

 • Phan Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Đề thi kiểm tra học kì 1 Cách đây 4 tháng

   Cho tứ giác ABCD. Gọi E,F,G,H thứ tự là trung điểm của AB,BC,CD,DA

  a, Hỏi tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

  b, Biết diện tích tứ giác EFGH là 35cm^2. Hãy tính diện tích tứ giác ABCD.

 • Phan Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Tìm 5 thành ngữ Nghệ An và giải nghĩa Cách đây 4 tháng

  Các bạn giúp mình trả lời câu hỏi này nha:

  Tìm 5 thành ngữ Nghệ An va giải nghĩa

 • Phan Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Tìm 5 thành ngữ Nghệ An và giải nghĩa Cách đây 4 tháng

  Các bạn giúp mình trả lời câu hỏi này nha:

  Tìm 5 thành ngữ Nghệ An va giải nghĩa

 • Phan Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Viết chương trình nhập số Cách đây 4 tháng

  Viết chương trình nhập 1 số nguyên a và kiểm tra xem số đó là chẵn hay lẻ