Viết chương trình tính tích T=1.3.5...n và T=2.4.6...n với n nhập từ bàn phím dùng câu lệnh if then và for do?

bởi truc lam 31/10/2018

tính tích T=1.3.5...n

T=2.4.6...n

với n nhập từ bàn phím (dùng câu lệnh if then và for do )

Câu trả lời (1)

 • Var T,n,i:integer;

  begin

  readln(n);

  while n mod 2 =0 do begin

  write('nhap lai n:'); readln(n);

  end;

  T:=1;

  for i:=1 to n do

  if i mod 2 <>0 then T:=T*i;

  write(T);

  end.

  mình làm TH n lẻ thôi, TH n chẵn bạn lm tương tự nha :3

  bởi Trần Thị Thanh Xuân 31/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan