ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Xuất ra màn hình biểu thức (45*5)/15 và kết quả của nó?

1. viết ví dụ các lệnh

lệnh in(thông tin, biểu thức toán học và kết quả, giá trị của biến)

lệnh nhập( giá trị của biến từ bàn phím)

lệnh gán ( giá trị cho biến)

2. viết lệnh

a. xuất ra màn hình câu " Truong THCS Kim Dong"

b. xuất ra màn hình biểu thức (45*5)/15 và kết quả của nó

c. nhập giá trị của biến x, y từ bàn phím, in giá trị của biến z biết giá trị biểu thức z:=x+y/x-y

3. hãy mô tả thuật toán hoán đổi giá trị 2 biến x,y

4. nêu hoạt động của máy tính khi gặp câu lệnh điều kiện dạng đủ và dạng thiếu ntn?( theo sơ đồ)

5. viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b nhập từ bàn phím. thông báo kết quả so sánh ra màn hình

6. viết chương trình nhập 2 số nguyên a và b khác nhau từ bàn phím và in 2 số đó ra màn hình theo thứ tự không giảm

7. mỗi câu lệnh sau đây giá trị biến x là bao nhiêu? nếu trước đó giá trị của X bằng 3

a. if (32 mod 8=0) then X:X+1

b. if x>7 then X:=X+1

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 5)

  program bai1;

  var a,b:longint;

  begin

  write('Nhap so nguyen thu nhat ');readln(a);

  write('Nhap so nguyen thu hai');readln(b);

  if a=b then writeln('Hai so bang nhau')

  else if a<b then writeln(a,'<',b)

  else writeln(a,'>',b);

  readln

  end.

    bởi Thảo Tô 30/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)