Kiểu dữ liệu trong Pascal

bởi Anh Trần 06/09/2018

Kể một số tên kiểu dữ liệu trong Pascal mà em đã học

Câu trả lời (1)

 • Có 4 kiểu dữ liệu chuẩn trong pascal: kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự và kiểu logic

  1. kiểu nguyên:

  Kiểu

  Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị

  Phạm vi giá trị

  Byte (dương)

  1 byte

  Từ 0 đến 255

  Integer (âm, dương)

  2 byte

  Từ -215 đến 215-1

  Word (dương)

  2 byte

  Từ 0 đến 216-1

  Longint (âm, dương)

  4 byte

  Từ -231 đến 231-1

  1. kiểu thực:

  Kiểu

  Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị

  Phạm vi giá trị

  Real

  6 byte

  0 hoặc có giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ

  10-38 đến 1038

  extended

  10 byte

  0 hoặc có giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ

  10-4932 đến 104932

  1. kiểu kí tự:

  Kiểu

  Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị

  Phạm vi giá trị

  Char

  1 byte

  256 kí tự trong bộ mã ASCII

  1. kiểu logic:
  Kiểu Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị Phạm vi giá trị
  boolean 1 byte True hoặc False
  bởi Nguyễn Thị Kim Phượng 06/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan