Viết chương trình có sử dụng câu lệnh điều kiện và câu lệnh lặp?

bởi Bo Bo 08/12/2018

viết chương trình có sử dụng câu lệnh điều kiện và câu lệnh lặp:

1) viết chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ;

2)viết chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên;

3)viết chương trình tính tổng các số chẵn , lẻ của n số tự nhiên đầu tiên

Các bạn giúp mình với

Câu trả lời (1)

 • 1:if n mod 2=0 then { n là số chẵn } else { n là số lẻ };

  2:for i:=1 to n do tong:=tong+i;

  3:for i:=1 to n do

  if i mod 2=0 then tongchan:=tongchan+i else tongle:=tongle+i;

  bởi Quangg Kiều 08/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan