YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 13 SGK Tin học 8

Giải bài 5 tr 13 sách GK Tin học lớp 8

Các chương trình Pascal sau đây có hợp lệ không, tại sao?
a) Chương trình 1
begin
end.

b) Chương trình 2
begin
program CT thu;
writeln('Chao cac ban');
end.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

a) Chương trình 1 là chương trình Pascal đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, mặc dù chương trình này chẳng thực hiện điều gì cả. Phần nhất thiết phải có trong chương trình là phần thân chương trình được đảm bảo bằng hai từ begin và end. (có dấu chấm).

b) Chương trình 2 là chương trình Pascal không hợp lệ vì câu lệnh khai báo tên chương trình program CT_thu; nằm ở phần thân chương trình.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 13 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON