ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 2 Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Bài tập trắc nghiệm Tin học 8 Bài 2 về Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1