RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 13 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 13 sách GK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm:

 • Phần khai báo (có thể có hoặc không) thường gồm các câu lệnh dùng để:
  • Khai báo tên chương chương trình;
  • Khai báo các thư viện (chứa các lệnh viết sẵn có thể sử dụng trong chương trình) và một số khai báo khác.
 • Phần thân của chương trình (bắt buộc phải có) gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 13 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)