YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 13 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 13 sách GK Tin học lớp 8

Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm:

  • Phần khai báo (có thể có hoặc không) thường gồm các câu lệnh dùng để:
    • Khai báo tên chương chương trình;
    • Khai báo các thư viện (chứa các lệnh viết sẵn có thể sử dụng trong chương trình) và một số khai báo khác.
  • Phần thân của chương trình (bắt buộc phải có) gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 13 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON