YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 13 SGK Tin học 8

Giải bài 3 tr 13 sách GK Tin học lớp 8

Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?
A) a;                                B) Tamgiac;                C) 8a;                D) Tam giac;

E) beginprogram;              F) end;                        G) b1;                H) abc;

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Tên hợp lệ là: A, B, E, G và H

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 13 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON