YOMEDIA

Bài tập 2 trang 91 SGK Tin học 6

Giải bài 2 tr 91 sách GK Tin học lớp 6

Hãy điền tác dụng định dạng đoạn văn bản của các nút lệnh sau đây:

  • Nút  dùng để.......................
  • Nút  dùng để.......................
  • Nút  dùng để.......................
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Nút  dùng để căn thẳng lề trái
  • Nút  dùng để căng thẳng 2 lề
  • Nút  dùng để căn giữa

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 91 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>