RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 91 SGK Tin học 6

Giải bài 5 tr 91 sách GK Tin học lớp 6

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số:

  • Khoảng cách đến đoạn văn trên
  • Khoảng cách đến đoạn văn dưới

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 91 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1