YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 91 SGK Tin học 6

Giải bài 6 tr 91 sách GK Tin học lớp 6

Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản được không? 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 91 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON