Bài 17: Định dạng đoạn văn bản - Tin học 6

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Mục đích của bài học bài Định dạng đoạn văn bản nhằm giúp các em nắm được định dạng đoạn văn bản là gì, bao gồm các tính chất nào; các thao tác định dạng đoạn văn bản bằng nút lệnh và bảng chọn. Dưới đây là nội dung bài học, mời các em cùng theo dõi.

Tóm tắt lý thuyết

1. Định dạng đoạn văn bản

a. Khái niệm

Định dạng đoạn văn bản là làm thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản:

 • ­ Kiểu căn lề
 • ­ Vị trí của cả đoạn văn so với toàn trang văn bản
 • ­ Khoảng cách lề của dòng đầu tiên
 • ­ Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới
 • ­ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn

b. Các dạng căn lề đoạn văn

 • Căn thẳng lề trái
 • Căn thẳng lề phải
 • Căn thẳng cả hai lề
 • Căn giữa
 • Thụt lề dòng đầu tiên
 • Cả đoạn văn thụt lề

Hình 1. Minh họa các dạng căn lề đoạn văn

Nhận xét: Khác với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn tác động đến toàn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thảo đang ở đó

2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn

Hình 2. Các nút lệnh để định dạng đoạn văn

Để định dạng đoạn văn bản, ta thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Chọn đoạn văn bản cần định dạng
 • Bước 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng, trong đó:
  • Căn lề:
   • ­ Align Left  để căn thẳng lề trái.
   • ­ Align Right  để căn thẳng lề phải.
   • ­ Center  để căn giữa.
   • ­ Justify  để căn thẳng 2 lề.
  • Thay đổi lề cả đoạn:
   • ­ Nháy chọn nút lệnh  để thực hiện tăng mức thụt lề trái.
   • ­ Nháy chọn nút lệnh  để thực hiện giảm mức thụt lề trái.
  • Khoảng cách dòng trong đoạn văn: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Line Spacing  để chọn các tỉ lệ thích hợp.

3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph

Hình 3. Hộp thoại Paragraph

Các bước để định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph:

 • Bước 1. Chọn đoạn văn bản cần định dạng;
 • Bước 2. Mở bảng chọn Format \(\rightarrow\) Chọn lệnh Paragraph \(\rightarrow\) xuất hiện hộp thoại Paragraph, trong đó:
  • ­ Alignment: Căn lề.
  • ­ Indentation: Khoảng cách lề.
   • ­ Special: Thụt lề dòng đầu.
  • ­ Spacing:
   • Before: khoảng cách đến đoạn văn trên.
   • After: khoảng cách đến đoạn văn dưới.
  • ­ Line spacing: Khoảng cách giữa các dòng.
 • Bước 3. Chọn OK để thực hiện hay Cancel để huỷ lệnh.

Bài tập minh họa

Câu 1

Định dạng đoạn văn bản là gì? Nêu các cách để định dạng đoạn văn bản?

Gợi ý trả lời:

 • Định dạng đoạn văn bản là thay đổi tính chất của toàn đoạn văn bản
 • Có 2 cách để định dạng đoạn văn bản
  • Sử dụng các nút lệnh
  • Sử dụng hộp thoại Paragraph

Câu 2

Khi thực hiện định dạng đoạn văn thì ta đã thay đổi những tính chất nào trong đoạn văn?

Gợi ý trả lời:

Các tính chất của định dạng đoạn văn bản

 • Kiểu căn lề
 • Vị trí của cả đoạn văn bản
 • Khoảng cách lề của dòng đầu tiên
 • Khoảng đến đoạn văn trên hoặc dưới
 • Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn

Câu 3

So sánh sự giống và khác nhau về hộp thoại Font và hộp thoại Paragraph?

Gợi ý trả lời:

 • Giống nhau:
  • Cả hai hộp thoại đều dùng để định dạng trang.
  • Có những thuộc tính tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ.
 • Khác nhau:
  • Hộp thoại Font để định dạng kí tự.
  • Hộp thoại Paragrraph để định dạng đoạn văn bản.

Câu 4

Ý nghĩa định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph?

Gợi ý trả lời:

Hộp thoại Paragraph được dùng để tăng hay giảm khoảng cách giữa các đoạn văn bản và thiết đặt khoảng cách thụt lề dòng đầu tiên của đoạn.

Lời kết

Sau khi học xong Bài 17: Định dạng đoạn văn bản, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau đây:

 • Khái niệm định dạng đoạn văn bản;
 • Các dạng căn lề đoạn văn;
 • Thao tác sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn bản;
 • Thao tác định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph.

Để giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức đã học, mời các em cùng thử sức mình với các câu hỏi Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 17 Định dạng đoạn văn bản ở phần sau. Ngoài ra, ở phần Giải bài tập Tin học 6 Bài 17 có gợi ý trả lời chi tiết và dễ hiểu các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 91 môn Tin học lớp 6. Nếu các em có thắc mắc về các nội dung đã học thì có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm:

>> Bài trước: Bài 16: Định dạng văn bản

>> Bài sau: Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

Chúc các em học tốt!

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn