RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 91 SGK Tin học 6

Giải bài 1 tr 91 sách GK Tin học lớp 6

Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản hay không?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta không cần chọn cả đoạn văn bản, chúng ta chỉ cần đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản cần định dạng.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 91 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1