ON
YOMEDIA

Anh Hà Diệp's Profile

Anh Hà Diệp

Anh Hà Diệp

01/01/1970

Số câu hỏi 13
Số câu trả lời 15
Điểm 34
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (27)

  • Anh Hà Diệp: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Anh Hà Diệp: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Anh Hà Diệp: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Anh Hà Diệp: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Anh Hà Diệp: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Anh Hà Diệp: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Anh Hà Diệp: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Anh Hà Diệp: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Anh Hà Diệp: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • Anh Hà Diệp: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1