ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 81 SGK Tin học 6

Giải bài 2 tr 81 sách GK Tin học lớp 6

Hãy nêu  tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste:

  • Copy: Chép đoạn văn bản đang chọn vào bộ nhớ đệm Clipboard.
  • Cut: Chuyển đoạn văn bản đang chọn vào bộ nhớ đệm Clipboard.
  • Paste: Chèn (dán) nội dung được lưu trong Clipboard vào vị trí con trỏ soạn thảo.

 

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 81 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1