ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 15 Chỉnh sửa văn bản

Bài tập trắc nghiệm Tin học 6 Bài 15 về Chỉnh sửa văn bản online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn phím Backspace
  • B. Đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete
  • C. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Ctrl
  • D. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete hoặc Backspace
  • A. Chọn phần văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh  (Copy), nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh  (Paste) 
  • B. Chọn phần văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh  (Paste), nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh  (Copy)
  • C. Chỉ cần chọn phần văn bản cần sao chép rồi chọn nút lệnh  (Copy)
  • D. Tất cả đều sai
   
   
  • A. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và nháy chuột tại vị trí cuối phần văn bản cần chọn
  • B. Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí bắt đầu phần văn bản cần chọn
  • C. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và sử dụng các phím mũi tên đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Tạo thêm phần văn bản giống phần văn bản đó
  • B. Sao chép phần văn bản đó ở vị trí khác trong văn bản và xoá phần văn bản đó ở vị trí gốc
  • C. Nối các phần văn bản lại với nhau
  • D. Tất cả đều sai.
  • A. Giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, làm xuất hiện phần văn bản đó ở vị trí khác
  • B. Di chuyển phần văn bản gốc đến vị trí khác
  • C. Cả  A và B đúng
  • D. Cả  A và B sai.
  • A. Shift+X
  • B. Ctrl+X
  • C. Alt + X
  • D. Ctrl+A
  • A. Backspace
  • B. End
  • C. Home
  • D. Delete
  • A. Nguyên đoạn có chứa từ đó sẽ bị chọn
  • B. Nguyên dòng có chứa từ đó sẽ bị chọn
  • C. Từ đó sẽ bị chọn
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Ngay trước chữ O
  • B. Ngay trước chữ T
  • C. Ngay trước chữ G
  • D. Đặt ở cuối từ TRONG
  • A.  , 
  • B.  , 
  • C.  , 
  • D.  , 
 

 

 

YOMEDIA
1=>1