Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 15 Chỉnh sửa văn bản

Bài tập trắc nghiệm Tin học 6 Bài 15 về Chỉnh sửa văn bản online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):