YOMEDIA

Bài tập 3 trang 81 SGK Tin học 6

Giải bài 3 tr 81 sách GK Tin học lớp 6

Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:

  • Nháy đúp chuột trên một từ;
  • Nhấn giữ phím Ctrl và nháy (hay nháy đúp) chuột trên một câu;
  • Đưa con trỏ chuột sang lề trái văn bản đến khi con trỏ có dạng và nháy chuột; nháy đúp chuột; nháy chuột liên tiếp 3 lần.
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Nháy đúp chuột trên một từ --> Chọn 1 từ
  • Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột trên một câu --> Chọn một câu
  • Nhấn giữ phím Ctrl và nháy đúp chuột trên một câu --> Chọn một từ
  • Đưa con trỏ chuột sang lề trái văn bản đến khi con trỏ có dạng và nháy chuột --> Chọn một dòng
  • Đưa con trỏ chuột sang lề trái văn bản đến khi con trỏ có dạng và nháy đúp chuột --> Chọn một đoạn
  • Đưa con trỏ chuột sang lề trái văn bản đến khi con trỏ có dạng và nháy chuột liên tiếp 3 lần -->Chọn toàn bộ văn bản. 

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 81 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA