ON
ADMICRO
VIDEO_3D

chỉnh sửa văn bản

để chỉnh  sửa văn bản, ta thực hiện những thao tắc nào?

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (9)

 
 
 
 • Sửa văn bản

  • Mở file.
  • Ấn, giữ chuột trái và kéo để bôi đen đoạn văn bản muốn chỉnh sửa.
  • Bắt đầu căn chỉnh.

  Canh lề văn bản

  • Mở file.
  • Bôi đen đoạn văn bản muốn sửa.
  • Click chuột trái vào một trong những biểu tượng trên thanh công cụ ở tùy chọn Pharagraphnhư Left align (căn lề trái), Center align (căn lề giữa), Right align (căn lề phải), Justify (left and right align – căn đều).
  • Thay đổi khoảng cách giữa các dòng

  • Mở file.
  • Bôi đen các dòng văn bản muốn sửa.
  • Click chuột vào biểu tượng Line spacing trên thanh công cụ và tùy chỉnh.
  • Chọn Custom spacing để thiết lập khoảng cách giữa các dòng hoặc thêm khoảng trắng trước hoặc sau một đoạn văn bản.
  • Khôi phục một thao tác

  • Để quay lại các thao tác trước đó, chọn biểu tượng Undo (mũi tên hướng sang trái).
  • Để quay lại thao tác gần nhất, click tùy chọn Redo (mũi tên hướng sang phải).
  • Thay đổi dạng ký tự

   Bạn có thể thay đổi kiểu chữ từ đậm (B), nghiêng (I), gạch dưới (U) hoặc ngay cả màu, font chữ, vô cùng dễ dàng chỉ với 1 cú click vào các tùy chọn có sẵn trên thanh công cụ.

    bởi Đỗ Trung Dũng 05/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • mở file -> chỉnh sửa -> lưu file đã chỉnh

    bởi Nguyễn Đình Khải 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Sửa văn bản

  • Mở file.
  • Ấn, giữ chuột trái và kéo để bôi đen đoạn văn bản muốn chỉnh sửa.
  • Bắt đầu căn chỉnh
    bởi Vua Ảo Tưởng 15/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  mở file -> chỉnh sửa -> lưu file đã chỉnhyes

    bởi Nguyễn Hải Phong 25/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Sửa văn bản

  • Mở file.
  • Ấn, giữ chuột trái và kéo để bôi đen đoạn văn bản muốn chỉnh sửa.
  • Bắt đầu căn chỉnh.

  Canh lề văn bản

  • Mở file.
  • Bôi đen đoạn văn bản muốn sửa.
  • Click chuột trái vào một trong những biểu tượng trên thanh công cụ ở tùy chọn Pharagraph như Left align (căn lề trái), Center align (căn lề giữa), Right align(căn lề phải), Justify (left and right align – căn đều).

   

  Thay đổi khoảng cách giữa các dòng

  • Mở file.
  • Bôi đen các dòng văn bản muốn sửa.
  • Click chuột vào biểu tượng Line spacing trên thanh công cụ và tùy chỉnh.
  • Chọn Custom spacing để thiết lập khoảng cách giữa các dòng hoặc thêm khoảng trắng trước hoặc sau một đoạn văn bản.

  Khôi phục một thao tác

  • Để quay lại các thao tác trước đó, chọn biểu tượng Undo (mũi tên hướng sang trái).
  • Để quay lại thao tác gần nhất, click tùy chọn Redo (mũi tên hướng sang phải).

  Thay đổi dạng ký tự

  Bạn có thể thay đổi kiểu chữ từ đậm (B), nghiêng (I), gạch dưới (U) hoặc ngay cả màu, font chữ, vô cùng dễ dàng chỉ với 1 cú click vào các tùy chọn có sẵn trên thanh công cụ.

  Thay đổi font chữ

  Để thay đổi font hoặc tạo một heading, bạn thao tác như sau:

  • Mở file.
  • Bôi đen phần muốn đổi.
  • Click tùy chọn Format / Paragraph styles.
  • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

  Chọn font chữ khác cho một đoạn văn bản

  • Mở file.
  • Chọn đoạn văn bản muốn thay đổi.
  • Click vào tên của font chữ hiện tại.
  • Click tùy chọn Down arrow để đổi sang font mới.

  Thay đổi font chữ

  • Mở file.
  • Bôi đen phần muốn sửa.
  • Click tùy chọn Format / Paragraph / styles.
  • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

  Cài font chữ mặc định

  • Mở file.
  • Đánh máy.
  • Bôi đen văn bản bản muốn sửa.
  • Lựa chọn loại font chữ bạn muốn để trạng thái mặc định trên thanh công cụ.
  • Click Format / Paragraph styles / Normal Text / Update "Normal text" to match.

  Riêng đối với đoạn bôi đen, bạn click Format / Paragraph styles / Options / Save as my default styles. Sau khi thiết lập mặc định, toàn bộ các văn bản bạn gõ sau này sẽ hiển thị dưới dạng font đó cho tới khi bạn thay đổi font mặc định khác.

  Thêm font chữ mới

  Đối với một số ngôn ngữ, có thể thêm font chữ mới vào danh sách đã có theo trình tự sau:

  • Mở file.
  • Click chuột trái vào Font hiện tại để mở danh sách.
  • Click tùy chọn More fonts hiển thị ở cuối danh sách.

  Tìm kiếm font mới.

  • Click chuột vào một font để thêm vào danh sách My font rồi ấn Ok.
  • Chọn phông cần sử dụng.

  Chỉnh sửa văn bản Word trên Android

  Sửa văn bản

  • Mở file.
  • Chạm, giữ vào một từ thuộc đoạn văn bản muốn chỉnh sửa cho tới khi xuất hiện 2 thanh điều chỉnh có nền màu xanh.
  • Kéo thanh điều chỉnh từ đoạn đầu đến cuối văn bản muốn chỉnh sửa.
  • Bắt đầu thao tác chỉnh sửa.

  Căn chỉnh đoạn văn bản.

  • Mở file.
  • Lựa chọn đoạn bản muốn căn chỉnh.
  • Ấn tùy chọn Format / Paragraph và lựa chọn căn chỉnh lề như trên máy tính.

  Thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn.

  • Mở file.
  • Lựa chọn các đoạn muốn căn chỉnh.
  • Chạm vào tùy chọn Format / Paragraph / Line spacing. Dùng mũi tên để tùy chỉnh khoảng cách dòng trong đoạn văn bản đó.

  Khôi phục một thao tác

  • Để quay lại các thao tác trước đó, chọn biểu tượng Undo (mũi tên hướng sang trái).
  • Để quay lại thao tác gần nhất, click tùy chọn Redo (mũi tên hướng sang phải).

  Căn chỉnh Font

  Bạn có thể dễ dàng thay đổi kiểu chữ in đậm (B), chữ nghiêng (I), gạch dưới (U) vô cùng dễ dàng trên bàn phím.

  Để thay đổi về kiểu, kích thước và màu chữ, các bạn làm như sau:

  • Mở file.
  • Lựa chọn đoạn văn bản muốn chỉnh sửa.
  • Chạm vào:
   • Format / Text / Style: Để thay đổi kiểu chữ từ dạng chữ thường, phụ lục, tiêu đề...
   • Format / Text / Font: Để thay đổi font.
   • Format / Text / Size: Click mũi tên để tăng giảm kích thước chữ.
   • Format / Text / Color: Để lựa chọn màu chữ.
   • Format / Text / Highlight color: Để lựa chọn màu Highlight.

  Chỉnh sửa định dạng Word trên iOS

   

  Tương tự như hệ điều hành Android, thao tác chỉnh sửa và định dạng văn bản trên iOS đối với người dùng Iphone / Ipad cũng không khác biệt là mấy.

  Chỉnh sửa văn bản

  • Mở file.
  • Lựa chọn đoạn văn bản muốn sửa bằng cách tương tự trên Android hoặc ấn vào tùy chọn Edit ở phía dưới cùng bên phải.
  • Bắt đầu thao tác chỉnh sửa.

  Thay đổi căn chỉnh đoạn văn bản

  Để thay đổi định dạng của các đoạn văn bản, bạn ấn vào tùy chọn Left align (căn lề trái), Center align (căn lề giữa) hiển thị trên bàn phím. Trong trường hợp bạn muốnRight align (căn lề phải), Justify (left and right align – căn đều), chúng ta mở ứng dụng và chọn Format / Paragraph / Right align hoặc Justify.

  Thay đổi khoảng cách dòng

  • Mở file.
  • Lựa chọn đoạn văn bản muốn sửa.
  • Chạm Format / Paragrap, ấn mũi tên gần tùy chọn "Line spacing" để tăng/giảm khoảng cách giữa các dòng.

  Định dạng font
  Thao tác định dạng font trên iOS hoàn toàn giống với trên hệ điều hành Android. Bạn có thể dễ dàng thay đổi kiểu chữ in đậm (B), chữ nghiêng (I), gạch dưới (U) hiển thị trên bàn phím iOS.

  Thay đổi kiểu, kích thước và màu sắc font chữ

  Để thực hiện những thao tác này, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây.

  Click vào:

  • Format / Text / Style: Để thay đổi kiểu chữ từ dạng chữ thường, phụ lục, tiêu đề.
  • Format / Text / Font: Để thay đổi font.
  • Format / Text / Size: Click mũi tên để tăng giảm kích thước chữ.
  • Format / Text / Color: Để lựa chọn màu chữ.
  • Format / Text / Highlight color: Để lựa chọn màu Highlight.

  Trên đây là một số gợi ý giúp bạn thao tác tốt hơn với định dạng Word trên máy tính và smartphone.

  Chúc các bạn thành công!

    bởi Đinh Trí Dũng 09/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Chỉnh sửa định dạng Word trên máy tính

  Sửa văn bản

  • Mở file.
  • Ấn, giữ chuột trái và kéo để bôi đen đoạn văn bản muốn chỉnh sửa.
  • Bắt đầu căn chỉnh.

  Canh lề văn bản

  • Mở file.
  • Bôi đen đoạn văn bản muốn sửa.
  • Click chuột trái vào một trong những biểu tượng trên thanh công cụ ở tùy chọn Pharagraphnhư Left align (căn lề trái), Center align (căn lề giữa), Right align (căn lề phải), Justify (left and right align – căn đều).

  Cách căn lề văn bản Word

  Thay đổi khoảng cách giữa các dòng

  • Mở file.
  • Bôi đen các dòng văn bản muốn sửa.
  • Click chuột vào biểu tượng Line spacing trên thanh công cụ và tùy chỉnh.
  • Chọn Custom spacing để thiết lập khoảng cách giữa các dòng hoặc thêm khoảng trắng trước hoặc sau một đoạn văn bản.

  Khôi phục một thao tác

  • Để quay lại các thao tác trước đó, chọn biểu tượng Undo (mũi tên hướng sang trái).
  • Để quay lại thao tác gần nhất, click tùy chọn Redo (mũi tên hướng sang phải).

  Thay đổi dạng ký tự

  Bạn có thể thay đổi kiểu chữ từ đậm (B), nghiêng (I), gạch dưới (U) hoặc ngay cả màu, font chữ, vô cùng dễ dàng chỉ với 1 cú click vào các tùy chọn có sẵn trên thanh công cụ.

  Thay đổi font chữ

  Để thay đổi font hoặc tạo một heading, bạn thao tác như sau:

  • Mở file.
  • Bôi đen phần muốn đổi.
  • Click tùy chọn Format / Paragraph styles.
  • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

  Chọn font chữ khác cho một đoạn văn bản

  • Mở file.
  • Chọn đoạn văn bản muốn thay đổi.
  • Click vào tên của font chữ hiện tại.
  • Click tùy chọn Down arrow để đổi sang font mới.

  Thay đổi font chữ

  • Mở file.
  • Bôi đen phần muốn sửa.
  • Click tùy chọn Format / Paragraph / styles.
  • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

  Cài font chữ mặc định

  • Mở file.
  • Đánh máy.
  • Bôi đen văn bản bản muốn sửa.
  • Lựa chọn loại font chữ bạn muốn để trạng thái mặc định trên thanh công cụ.
  • Click Format / Paragraph styles / Normal Text / Update "Normal text" to match.

  Riêng đối với đoạn bôi đen, bạn click Format / Paragraph styles / Options / Save as my default styles. Sau khi thiết lập mặc định, toàn bộ các văn bản bạn gõ sau này sẽ hiển thị dưới dạng font đó cho tới khi bạn thay đổi font mặc định khác.

  Thêm font chữ mới

  Đối với một số ngôn ngữ, có thể thêm font chữ mới vào danh sách đã có theo trình tự sau:

  • Mở file.
  • Click chuột trái vào Font hiện tại để mở danh sách.
  • Click tùy chọn More fonts hiển thị ở cuối danh sách.

  Tìm kiếm font mới.

  • Click chuột vào một font để thêm vào danh sách My font rồi ấn Ok.
  • Chọn phông cần sử dụng.

  Chỉnh sửa văn bản Word trên Android

  Sửa văn bản

  • Mở file.
  • Chạm, giữ vào một từ thuộc đoạn văn bản muốn chỉnh sửa cho tới khi xuất hiện 2 thanh điều chỉnh có nền màu xanh.
  • Kéo thanh điều chỉnh từ đoạn đầu đến cuối văn bản muốn chỉnh sửa.
  • Bắt đầu thao tác chỉnh sửa.

  Căn chỉnh đoạn văn bản.

  • Mở file.
  • Lựa chọn đoạn bản muốn căn chỉnh.
  • Ấn tùy chọn Format / Paragraph và lựa chọn căn chỉnh lề như trên máy tính.

  Word trên android

  Thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn.

  • Mở file.
  • Lựa chọn các đoạn muốn căn chỉnh.
  • Chạm vào tùy chọn Format / Paragraph / Line spacing. Dùng mũi tên để tùy chỉnh khoảng cách dòng trong đoạn văn bản đó.

  Khôi phục một thao tác

  • Để quay lại các thao tác trước đó, chọn biểu tượng Undo (mũi tên hướng sang trái).
  • Để quay lại thao tác gần nhất, click tùy chọn Redo (mũi tên hướng sang phải).

  Căn chỉnh Font

  Bạn có thể dễ dàng thay đổi kiểu chữ in đậm (B), chữ nghiêng (I), gạch dưới (U) vô cùng dễ dàng trên bàn phím.

  Để thay đổi về kiểu, kích thước và màu chữ, các bạn làm như sau:

  • Mở file.
  • Lựa chọn đoạn văn bản muốn chỉnh sửa.
  • Chạm vào:
   • Format / Text / Style: Để thay đổi kiểu chữ từ dạng chữ thường, phụ lục, tiêu đề...
   • Format / Text / Font: Để thay đổi font.
   • Format / Text / Size: Click mũi tên để tăng giảm kích thước chữ.
   • Format / Text / Color: Để lựa chọn màu chữ.
   • Format / Text / Highlight color: Để lựa chọn màu Highlight.

  Chỉnh sửa định dạng Word trên iOS

  Word trên iOS

  Tương tự như hệ điều hành Android, thao tác chỉnh sửa và định dạng văn bản trên iOS đối với người dùng Iphone / Ipad cũng không khác biệt là mấy.

  Chỉnh sửa văn bản

  • Mở file.
  • Lựa chọn đoạn văn bản muốn sửa bằng cách tương tự trên Android hoặc ấn vào tùy chọn Edit ở phía dưới cùng bên phải.
  • Bắt đầu thao tác chỉnh sửa.

  Thay đổi căn chỉnh đoạn văn bản

  Để thay đổi định dạng của các đoạn văn bản, bạn ấn vào tùy chọn Left align (căn lề trái), Center align (căn lề giữa) hiển thị trên bàn phím. Trong trường hợp bạn muốn Right align (căn lề phải), Justify (left and right align – căn đều), chúng ta mở ứng dụng và chọn Format / Paragraph / Right align hoặc Justify.

  Thay đổi khoảng cách dòng

  • Mở file.
  • Lựa chọn đoạn văn bản muốn sửa.
  • Chạm Format / Paragrap, ấn mũi tên gần tùy chọn "Line spacing" để tăng/giảm khoảng cách giữa các dòng.

  Định dạng font
  Thao tác định dạng font trên iOS hoàn toàn giống với trên hệ điều hành Android. Bạn có thể dễ dàng thay đổi kiểu chữ in đậm (B), chữ nghiêng (I), gạch dưới (U) hiển thị trên bàn phím iOS.

  Thay đổi kiểu, kích thước và màu sắc font chữ

  Để thực hiện những thao tác này, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây.

  Click vào:

  • Format / Text / Style: Để thay đổi kiểu chữ từ dạng chữ thường, phụ lục, tiêu đề.
  • Format / Text / Font: Để thay đổi font.
  • Format / Text / Size: Click mũi tên để tăng giảm kích thước chữ.
  • Format / Text / Color: Để lựa chọn màu chữ.
  • Format / Text / Highlight color: Để lựa chọn màu Highlight.
    bởi Linh Trần 09/07/2019
  Like (6) Báo cáo sai phạm
 • Thay đổi khoảng cách giữa các dòng

  • Mở file.
  • Bôi đen các dòng văn bản muốn sửa.
  • Click chuột vào biểu tượng Line spacing trên thanh công cụ và tùy chỉnh.
  • Chọn Custom spacing để thiết lập khoảng cách giữa các dòng hoặc thêm khoảng trắng trước hoặc sau một đoạn văn bản.

  Khôi phục một thao tác

  • Để quay lại các thao tác trước đó, chọn biểu tượng Undo (mũi tên hướng sang trái).
  • Để quay lại thao tác gần nhất, click tùy chọn Redo (mũi tên hướng sang phải).

  Thay đổi dạng ký tự

  Bạn có thể thay đổi kiểu chữ từ đậm (B), nghiêng (I), gạch dưới (U) hoặc ngay cả màu, font chữ, vô cùng dễ dàng chỉ với 1 cú click vào các tùy chọn có sẵn trên thanh công cụ.

  Thay đổi font chữ

  Để thay đổi font hoặc tạo một heading, bạn thao tác như sau:

  • Mở file.
  • Bôi đen phần muốn đổi.
  • Click tùy chọn Format / Paragraph styles.
  • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

  Chọn font chữ khác cho một đoạn văn bản

  • Mở file.
  • Chọn đoạn văn bản muốn thay đổi.
  • Click vào tên của font chữ hiện tại.
  • Click tùy chọn Down arrow để đổi sang font mới.

  Thay đổi font chữ

  • Mở file.
  • Bôi đen phần muốn sửa.
  • Click tùy chọn Format / Paragraph / styles.
  • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

  Cài font chữ mặc định

  • Mở file.
  • Đánh máy.
  • Bôi đen văn bản bản muốn sửa.
  • Lựa chọn loại font chữ bạn muốn để trạng thái mặc định trên thanh công cụ.
  • Click Format / Paragraph styles / Normal Text / Update "Normal text" to match.

  Riêng đối với đoạn bôi đen, bạn click Format / Paragraph styles / Options / Save as my default styles. Sau khi thiết lập mặc định, toàn bộ các văn bản bạn gõ sau này sẽ hiển thị dưới dạng font đó cho tới khi bạn thay đổi font mặc định khác.

  Thêm font chữ mới

  Đối với một số ngôn ngữ, có thể thêm font chữ mới vào danh sách đã có theo trình tự sau:

  • Mở file.
  • Click chuột trái vào Font hiện tại để mở danh sách.
  • Click tùy chọn More fonts hiển thị ở cuối danh sách.

  Tìm kiếm font mới.

  • Click chuột vào một font để thêm vào danh sách My font rồi ấn Ok.
  • Chọn phông cần sử dụng.

  Chỉnh sửa văn bản Word trên Android

  Sửa văn bản

  • Mở file.

   Thay đổi khoảng cách giữa các dòng

  • Mở file.
  • Bôi đen các dòng văn bản muốn sửa.
  • Click chuột vào biểu tượng Line spacing trên thanh công cụ và tùy chỉnh.
  • Chọn Custom spacing để thiết lập khoảng cách giữa các dòng hoặc thêm khoảng trắng trước hoặc sau một đoạn văn bản.
  • Khôi phục một thao tác

  • Để quay lại các thao tác trước đó, chọn biểu tượng Undo (mũi tên hướng sang trái).
  • Để quay lại thao tác gần nhất, click tùy chọn Redo (mũi tên hướng sang phải).
  • Thay đổi dạng ký tự

   Bạn có thể thay đổi kiểu chữ từ đậm (B), nghiêng (I), gạch dưới (U) hoặc ngay cả màu, font chữ, vô cùng dễ dàng chỉ với 1 cú click vào các tùy chọn có sẵn trên thanh công cụ.

   Thay đổi font chữ

   Để thay đổi font hoặc tạo một heading, bạn thao tác như sau:

  • Mở file.
  • Bôi đen phần muốn đổi.
  • Click tùy chọn Format / Paragraph styles.
  • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.
  • Chọn font chữ khác cho một đoạn văn bản

  • Mở file.
  • Chọn đoạn văn bản muốn thay đổi.
  • Click vào tên của font chữ hiện tại.
  • Click tùy chọn Down arrow để đổi sang font mới.
  • Thay đổi font chữ

  • Mở file.
  • Bôi đen phần muốn sửa.
  • Click tùy chọn Format / Paragraph / styles.
  • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.
  • Cài font chữ mặc định

  • Mở file.
  • Đánh máy.
  • Bôi đen văn bản bản muốn sửa.
  • Lựa chọn loại font chữ bạn muốn để trạng thái mặc định trên thanh công cụ.
  • Click Format / Paragraph styles / Normal Text / Update "Normal text" to match.
  • Riêng đối với đoạn bôi đen, bạn click Format / Paragraph styles / Options / Save as my default styles. Sau khi thiết lập mặc định, toàn bộ các văn bản bạn gõ sau này sẽ hiển thị dưới dạng font đó cho tới khi bạn thay đổi font mặc định khác.

   Thêm font chữ mới

   Đối với một số ngôn ngữ, có thể thêm font chữ mới vào danh sách đã có theo trình tự sau:

  • Mở file.
  • Click chuột trái vào Font hiện tại để mở danh sách.
  • Click tùy chọn More fonts hiển thị ở cuối danh sách.
  • Tìm kiếm font mới.

  • Click chuột vào một font để thêm vào danh sách My font rồi ấn Ok.
  • Chọn phông cần sử dụng.
  • Chỉnh sửa văn bản Word trên Android

   Sửa văn bản

  • Mở file.Thay đổi khoảng cách giữa các dòng
   • Mở file.
   • Bôi đen các dòng văn bản muốn sửa.
   • Click chuột vào biểu tượng Line spacing trên thanh công cụ và tùy chỉnh.
   • Chọn Custom spacing để thiết lập khoảng cách giữa các dòng hoặc thêm khoảng trắng trước hoặc sau một đoạn văn bản.

   Khôi phục một thao tác

   • Để quay lại các thao tác trước đó, chọn biểu tượng Undo (mũi tên hướng sang trái).
   • Để quay lại thao tác gần nhất, click tùy chọn Redo (mũi tên hướng sang phải).

   Thay đổi dạng ký tự

   Bạn có thể thay đổi kiểu chữ từ đậm (B), nghiêng (I), gạch dưới (U) hoặc ngay cả màu, font chữ, vô cùng dễ dàng chỉ với 1 cú click vào các tùy chọn có sẵn trên thanh công cụ.

   Thay đổi font chữ

   Để thay đổi font hoặc tạo một heading, bạn thao tác như sau:

   • Mở file.
   • Bôi đen phần muốn đổi.
   • Click tùy chọn Format / Paragraph styles.
   • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

   Chọn font chữ khác cho một đoạn văn bản

   • Mở file.
   • Chọn đoạn văn bản muốn thay đổi.
   • Click vào tên của font chữ hiện tại.
   • Click tùy chọn Down arrow để đổi sang font mới.

   Thay đổi font chữ

   • Mở file.
   • Bôi đen phần muốn sửa.
   • Click tùy chọn Format / Paragraph / styles.
   • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

   Cài font chữ mặc định

   • Mở file.
   • Đánh máy.
   • Bôi đen văn bản bản muốn sửa.
   • Lựa chọn loại font chữ bạn muốn để trạng thái mặc định trên thanh công cụ.
   • Click Format / Paragraph styles / Normal Text / Update "Normal text" to match.

   Riêng đối với đoạn bôi đen, bạn click Format / Paragraph styles / Options / Save as my default styles. Sau khi thiết lập mặc định, toàn bộ các văn bản bạn gõ sau này sẽ hiển thị dưới dạng font đó cho tới khi bạn thay đổi font mặc định khác.

   Thêm font chữ mới

   Đối với một số ngôn ngữ, có thể thêm font chữ mới vào danh sách đã có theo trình tự sau:

   • Mở file.
   • Click chuột trái vào Font hiện tại để mở danh sách.
   • Click tùy chọn More fonts hiển thị ở cuối danh sách.

   Tìm kiếm font mới.

   • Click chuột vào một font để thêm vào danh sách My font rồi ấn Ok.
   • Chọn phông cần sử dụng.

   Chỉnh sửa văn bản Word trên Android

   Sửa văn bản

   • Mở file.Thay đổi khoảng cách giữa các dòng
    • Mở file.
    • Bôi đen các dòng văn bản muốn sửa.
    • Click chuột vào biểu tượng Line spacing trên thanh công cụ và tùy chỉnh.
    • Chọn Custom spacing để thiết lập khoảng cách giữa các dòng hoặc thêm khoảng trắng trước hoặc sau một đoạn văn bản.

    Khôi phục một thao tác

    • Để quay lại các thao tác trước đó, chọn biểu tượng Undo (mũi tên hướng sang trái).
    • Để quay lại thao tác gần nhất, click tùy chọn Redo (mũi tên hướng sang phải).

    Thay đổi dạng ký tự

    Bạn có thể thay đổi kiểu chữ từ đậm (B), nghiêng (I), gạch dưới (U) hoặc ngay cả màu, font chữ, vô cùng dễ dàng chỉ với 1 cú click vào các tùy chọn có sẵn trên thanh công cụ.

    Thay đổi font chữ

    Để thay đổi font hoặc tạo một heading, bạn thao tác như sau:

    • Mở file.
    • Bôi đen phần muốn đổi.
    • Click tùy chọn Format / Paragraph styles.
    • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

    Chọn font chữ khác cho một đoạn văn bản

    • Mở file.
    • Chọn đoạn văn bản muốn thay đổi.
    • Click vào tên của font chữ hiện tại.
    • Click tùy chọn Down arrow để đổi sang font mới.

    Thay đổi font chữ

    • Mở file.
    • Bôi đen phần muốn sửa.
    • Click tùy chọn Format / Paragraph / styles.
    • Lựa chọn font hoặc kiểu đề mục cho đoạn văn bản cần sửa rồi ấn Apply.

    Cài font chữ mặc định

    • Mở file.
    • Đánh máy.
    • Bôi đen văn bản bản muốn sửa.
    • Lựa chọn loại font chữ bạn muốn để trạng thái mặc định trên thanh công cụ.
    • Click Format / Paragraph styles / Normal Text / Update "Normal text" to match.

    Riêng đối với đoạn bôi đen, bạn click Format / Paragraph styles / Options / Save as my default styles. Sau khi thiết lập mặc định, toàn bộ các văn bản bạn gõ sau này sẽ hiển thị dưới dạng font đó cho tới khi bạn thay đổi font mặc định khác.

    Thêm font chữ mới

    Đối với một số ngôn ngữ, có thể thêm font chữ mới vào danh sách đã có theo trình tự sau:

    • Mở file.
    • Click chuột trái vào Font hiện tại để mở danh sách.
    • Click tùy chọn More fonts hiển thị ở cuối danh sách.

    Tìm kiếm font mới.

    • Click chuột vào một font để thêm vào danh sách My font rồi ấn Ok.
    • Chọn phông cần sử dụng.

    Chỉnh sửa văn bản Word trên Android

    Sửa văn bản

    • Mở file.
    bởi Khưu Gia Bảo 16/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sử dụng chuột di chuyển đến nơi ta cần sửa 

    bởi Hào Nguyễn 29/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtinhoc_lop6

 

YOMEDIA
1=>1