YOMEDIA

Bài tập 3 trang 79 SGK Tin học 11

Giải bài 3 tr 79 sách GK Tin học lớp 11

Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các phần tử của mảng có thể có những kiểu sau đây: real, boolean, integer, longint.

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 79 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA