YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 79 SGK Tin học 11

Giải bài 4 tr 79 sách GK Tin học lớp 11

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

  • Tham chiếu đến phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc [..] (Ví dụ: A[1]).
  • Tham chiếu đến phần tử của mảng hai chiều được xác định bởi tên mảng cùng với 2 chỉ số được phân cách bởi dấu phẩy và viết trong cặp ngoặc [..] (ví dụ: A[1,2]).

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 79 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF