Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc

 • Bài 11: Kiểu mảng

  Bài 11: Kiểu mảng
  Nội dung của Bài 11: Kiểu mảng dưới đây, các em sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm mảng một chiều, mảng hai chiều; cách khai báo và truy cập cập đến phần tử của hai loại mảng này; làm quen với cách cài đặt thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu dữ liệu mảng một chiều và mảng hai chiều;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 3

  Bài tập và thực hành 3
  Nội dung của bài thực hành số 3 dưới đây nhằm giúp các em nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn và biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giản trên máy tính. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 4

  Bài tập và thực hành 4
  Nội dung của bài thực hành số 4 dưới đây nhằm giúp các em biết cách nhận xét, phân tích đề xuất thuật toán giải bài toán sao cho chương trình chạy nhanh hơn và bước đầu làm quen với dữ liệu có cấu trúc và bài toán sắp xếp. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Kiểu xâu

  Bài 12: Kiểu xâu
  Nội dung của Bài 12: Kiểu xâu dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về một số khái niệm về xâu, cách khai báo xâu; cách sử dụng một số thủ tục hàm thông dụng về xâu; một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 5

  Bài tập và thực hành 5
  Nội dung của bài thực hành số 5 nhằm giúp các em biết khai báo xâu, nhập dữ liệu cho xâu, đưa ra màn hình giá trị của xâu; biết cách duyệt qua tất cả các kí tự của xâu và sử dụng hàm và thủ tục chuẩn đã học. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Kiểu bản ghi

  Bài 13: Kiểu bản ghi
  Nội dung của Bài 13: Kiểu bản ghi dưới đây, các em sẽ cùng tìm hiểu về một số khái niệm kiểu bản ghi, cách khai báo kiểu, biến, tham chiếu đến trường và phép gán giá trị bản ghi trong Pascal,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

  Ôn tập chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
  Nội dung của bài ôn tập chương 4 về Kiểu dữ liệu có cấu trúc dưới đây nhằm giúp các em nắm vững kiến thức, kĩ năng về kiểu mảng, kiểu xâu và kiểu bản ghi và chuẩn bị thật tốt cho kì kiểm tra học kì 2 sắp tới. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết bài ôn tập.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết