RANDOM

Bài tập 2 trang 89 SGK Tin học 11

Giải bài 2 tr 89 sách GK Tin học lớp 11

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác như gắn tên tệp, mở tệp để ghi, ghi dữ liệu vào tệp, đóng tệp để hoàn tất việc ghi dữ liệu.

Assign(f,f1);

Rewrite(f);

Write(f,x,’  ‘,y,’  ‘,z); {ghi giá trị các biến , y, z vào tệp}

Close(f);

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 89 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Linh Ngô Thị

  cho tệp VANBAN.Txt chứa các số nguyên, mỗi số cách nhau 1 dấu cách và không kết thúc bằng kí tự xuống dòng

  a, hãy đếm xem trong tệp có bao nhiêu số nguyên dương và đưa kq ra màn hình

  b, tệp SO.TxT chứa tất cả các số chia hết cho 3 có trong tệp VANBAN.Txt mỗi số cách nhau một dấu cách và kt bằng kí tự xuống dòng indecision

  m.n trả lời mình ngay được không ạ

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

 

YOMEDIA