YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 89 SGK Tin học 11

Giải bài 2 tr 89 sách GK Tin học lớp 11

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác như gắn tên tệp, mở tệp để ghi, ghi dữ liệu vào tệp, đóng tệp để hoàn tất việc ghi dữ liệu.

Assign(f,f1);

Rewrite(f);

Write(f,x,’  ‘,y,’  ‘,z); {ghi giá trị các biến , y, z vào tệp}

Close(f);

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 89 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON